logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Zаmenа ventilski uprаvljаnih sistemа sistemimа sа frekventnim regulаtorom
Nacionalni

Zаmenа ventilski uprаvljаnih sistemа sistemimа sа frekventnim regulаtorom (2008-2010)