logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Eksperimentalna i teorijska istraživanјa u radijacionoj fizici i radioekologiji
Nacionalni

Eksperimentalna i teorijska istraživanja u radijacionoj fizici i radioekologiji, ON 17102