logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Metallo-Drug Design and Action
Međunarodni

COST projekta D39 „Metallo-Drug Design and Action” (2008.-2011)