logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Kvalitativno i semikvantitativno određivanje genske ekspresije

(LABORATORIJSKI TEST)

Kvalitativno i semikvantitativno određivanje genske ekspresije - multiplex PCR