logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Test koji prati promenu migratornog potencijala

(LABORATORIJSKI TEST)

Test koji prati promenu migratornog potencijala - transwell metoda