logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Markiranje i kvantifikacija proteina

(LABORATORIJSKI TEST)

Markiranje i kvantifikacija proteina - imunofluorescenca, Western blot tehnika (β katenin), ELISA