logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Metode za određivanje parametara apoptoze

(LABORATORIJSKI TEST)

Metode za određivanje parametara apoptoze - test kaspaze 9, kaspaze 8, ekspresija Fas receptora - kolorimetrijske metode, imunoflorescenca, Western blot