logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Metoda za detekciju tipa ćelijske smrti

(LABORATORIJSKI TEST)

Metoda za detekciju tipa ćelijske smrti - akridin oranž/etidijum bromid mikroskopska metoda i metoda fluocitometrije