logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Biološki monitoring kopnenih voda

(OBUKA)

Biološki monitoring kopnenih voda - Instituti za javno zdravlje, JKP „Vodovod i kanalizacija”.