logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Termovizijska snimanja i ispitivanja procesa i materijala (statička i danimička)

(LABORATORIJSKI TEST)