logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Ispitivanja električnih mašina, projektovanje i konstukcija mašina pogona

(USLUGA)

Laboratorija pruža komercijalne usluge ispitivanja električnih mašina, projektovanje i konstrukciju mašina pogona. Ciljne grupe su firme čija je delatnost proizvodnja, prenos i korišćenje električne energije a posebno one koje se bave oblašću elektromehaničkog pretvaranja energije.