logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Pregled, ispitivanje uređaja i mašina za rad sa izdavanjem stručnih nalaza-atesta o primenjenim merama zaštite na radu

(USLUGA)