logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

WIKI baza podataka sa 120 primera dobre prakse u transformaciji istraživanja u inovacije

(SOFTVER)

WIKI baza podataka sa 120 primera dobre prakse u transformaciji istraživanja u inovacije, 2011

http://www.i3e.eu/i3e_wiki/index.php?title=Category:Partners_List