logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Struktura novih kompleksa jona prelaznih metala i mehanizam njihovih reakcija sa biološki značajnim ligandima
Nacionalni

Projekat Ministarstva za nauku br. 142008 (2006-2010) „Struktura novih kompleksa jona prelaznih metala i mehanizam njihovih reakcija sa biološki značajnim ligandima“. Rukovodilac prof. dr Živadin D. Bugarčić