logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sinteza i reaktivnost novih organskih jedinjenja i kompleksa metala kao potencijalnih terapeutskih i biološki aktivnih agenasa
Nacionalni

Projekat Ministarstva za nauku br. 1254 (2002-2005) „Sinteza i reaktivnost novih organskih jedinjenja i kompleksa metala kao potencijalnih terapeutskih i biološki aktivnih agenasa“,