logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj softvera i hardvera iz oblasti bioinženjeringa sa primenom u kliničkoj praksi,
Nacionalni
Projekat TR12007 (u toku). Finansiran od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, 2008 - 2010. Rukovodilac prof. dr Nenad Filipović.