logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj metoda, softvera i uređaja za oblast biomehanike i bioinženjeringa
Nacionalni

Projekat TR233. Finansiran od Republičkog ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, 2001 - 2004. Rukovodilac projekta - prof. dr Miloš Kojić. Nosilac istraživanja - Mašinski fakultet u Kragujevcu.