logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Joint Danube Survey III
Međunarodni

- ICPDR. Joint Danube Survey III. 2013. (Treće Zajedničko Ispitivanje reke Dunav »JDS II«).