logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Joint Dabube Survey II
Međunarodni

- ICPDR. Joint Dabube Survey II. 2007. Research of macroinvertebrates and fishes. 2007. (Drugo Zajedničko Ispitivanje reke Dunav »JDS II«) potvrda IBISS. Br 01-1655.