logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ekološki monitoring reke Lepenice u odnosu na polihlorovane bifenile na prostoru od fabrike Zastava automobili do ušća u Veliku Moravu
Nacionalni

- (2002-2003) Ekološki monitoring reke Lepenice u odnosu na polihlorovane bifenile na prostoru od fabrike Zastava automobili do ušća u Veliku Moravu. Projekat finansiran od strane Ministarstva za prirodne resurse i zaštitu životne sredine Republike Srbije.