logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Dunav kroz Srbiju
Nacionalni

- (2008) Izrada studije: Dunav kroz Srbiju-rezultati nacionalnog programa drugog zajedničkog istraživanja reke Dunav (6-22 septembar 2007). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička Direkcija za vode, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković. Beograd., ugovor 01-660 od 25.05.2008.