logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Izrada Akcionog plana kontrole unošenja praćenja i suzbijanja alohtonih invanzivnih vrsta
Nacionalni

- (2006-2007) Izrada Akcionog plana kontrole unošenja praćenja i suzbijanja alohtonih invanzivnih vrsta. Ugovor br. 401-00-452/06 od 18.06 2006.