logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Biološki elementi u procesu primene Direktive o vodama EU za područje Srbije
Nacionalni

- (2005) Biološki elementi u procesu primene Direktive o vodama EU za područje Srbije. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Republička direkcija za vode, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković". Beograd. Ugovor br. 01-778/2165 i 01-605 i 01.5.05.