logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Korišćenje geotermalnih voda za gajenje riba - afričkog soma i tilapije
Nacionalni

- (2004-2007) Korišćenje geotermalnih voda za gajenje riba - afričkog soma i tilapije. Projekat br. 6939. Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine, Republike Srbije.