logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Revitalizacija i repopulacija linjaka (Tinca tinca) u ribnjačke sisteme i otvorene vode Srbije
Nacionalni

- (2007-2010) Revitalizacija i repopulacija linjaka (Tinca tinca) u ribnjačke sisteme i otvorene vode Srbije. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekat br. TP-20107.