logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Tekuće vode Srbije - istraživanje biodiverziteta i korišćenje podataka u tipologiji, izrade ekološkog indeksa i monitoringu ekološkog statusa
Nacionalni

- (2005-2010) Tekuće vode Srbije - istraživanje biodiverziteta i korišćenje podataka u tipologiji, izrade ekološkog indeksa i monitoringu ekološkog statusa. In. br. 143023. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.