logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ex situ zaštita vrste Umbra krameri Valbaum 1792 (pisces, Umbridae) veštački mrest, uzgoj i reintrodukcija
Nacionalni

- Ex situ zaštita vrste Umbra krameri Valbaum 1792 (pisces, Umbridae) veštački mrest, uzgoj i reintrodukcija” finansiran od strane Ministarstva za prirodne resurse i zaštitu životne sredine Republike Srbije (2002/03).