logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS)
Međunarodni
Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS), COST akcija TU1205 of EU, (2013-2017)