logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Reverzni inženjering i modeliranje lampice za led diodu
Projekti sa preduzećima

Reverzni inženjering i modeliranje lampice za led diodu, Metalka Majur, 2012