logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
FE analiza hidrauličnih gumenih crevovoda 2SN
Projekti sa preduzećima

FE analiza hidrauličnih gumenih crevovoda 2SN, Fadip holding Bečej, 2007