logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Primena simulacije za procenu kvaliteta zavarene zone pri istiskivanju Al profila
Projekti sa preduzećima

Primena simulacije za procenu kvaliteta zavarene zone pri istiskivanju Al profila, Nissal, 2006