logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Optimizacija višeoperacionog kovanja u cilju popunjavanja alata
Projekti sa preduzećima

Optimizacija višeoperacionog kovanja u cilju popunjavanja alata, Zastava Kovačnica, 2003