logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Integracija otkrivanja zakonitosti podataka i složenog kompjuterskog modeliranja bolesti koronarnih arterija
Međunarodni

Integracija otkrivanja zakonitosti podataka i složenog kompjuterskog modeliranja bolesti koronarnih arterija, Bilateralni projekat, Srbija - Slovenija (2010 - 2012)