logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Projektovanje primene propisa EU o energetskoj efikasnosti kućnih aparata
Nacionalni

Projektovanje primene propisa EU o energetskoj efikasnosti kućnih aparata, nosilac projekta Tehnički fakultet u Čačku, projekat iz nacionalnog programa Energetske efikasnosti EE 18018, (2008-2010)