logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Korišćenje geotermalne energije toplotnom pumpom za grejanje zavoda zavoda za specijalnu rehabilitaciju „Agens“ u Mataruškoj Banji
Projekti sa preduzećima

Karamarković V., Gašić M., Marašević M., Karamakrković R., Pavličić M., Savković M., Savićević Z., Matić Ž.: „Korišćenje geotermalne energije toplotnom pumpom za grejanje zavoda zavoda za specijalnu rehabilitaciju „Agens“ u Mataruškoj Banji“, Broj projekta: 300027, Korisnik Zavod za specijalnu rehabilitaciju „Agens“ u Mataruškoj Banji (2003. -2005.).