logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj postrojenja za bojenje i sušenje proizvoda
Projekti sa preduzećima

Karamarković V., Gašić M., Marašević M., Karamarković R.: „Razvoj postrojenja za bojenje i sušenje proizvoda“, Evidencioni broj: 232024, Korisnik: Preduzeće za proizvodnju metalne opreme “EKONOM” d.o.o. Ušće,Tip projekta: Istraživačko-razvojni -demonstracioni (D, I i R)(2005.-2007.)