logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Primena rekuperativnog razmenjivača za korišćenje otpadne toplote u mehanički i hemijski abrazivnim sredinama
Nacionalni

Primena rekuperativnog razmenjivača za korišćenje otpadne toplote u mehanički i hemijski abrazivnim sredinama, Primena konvektivno-zračnog rekuperatora za korišćenje otpadne toplote staklarske peći, Projekat br. NP EE302-70B