logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Istrаživаnje, rаzvoj i primenа metodа i postupаkа ispitivаnjа, kontrolisаnjа i sertifikаcije sаnitаrne аrmаture i uređаjа u sklаdu sа međunаrodnim stаndаrdimа
Nacionalni

Istrаživаnje, rаzvoj i primenа metodа i postupаkа ispitivаnjа, kontrolisаnjа i sertifikаcije sаnitаrne аrmаture i uređаjа u sklаdu sа međunаrodnim stаndаrdimа (2004-2007)