logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Centar za revitalizaciju industrijskih sistema - CRIS (Centar)
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
www:
/
email:
btadic@kg.ac.rs

Centar za revitalizaciju industrijskih sistema osnovan je 1993. i sada posluje u okviru Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu. Centar okuplja veći broj profesora sa Katedre za proizvodno mašinstvo, dok se u poslovanje centra prema potrebama uključuju i Laboratorija za obradu metala rezanjem i veliki broj drugih laboratorija i centara sa veoma značajnim materijalnim i kadrovskim potencijalom. Centar za revitalizaciju industrijskih sistema okuplja
i veliki broj priznatih stručnjaka iz industrijske prakse.
Centar je formiran sa ciljem da okupi stručnjake iz naučno-istraživačkih institucija i stručnjake iz industrije i da teorijska i inženjerska znanja i  ideje  implementira u nove tehnologije i proizvode. U okviru Centra za revitalizaciju industrijskih sistema, za potrebe domaćeg i inostranog tržišta, realizovan je veliki broj projekata. Veći broj tih projekata rezultirao je realizacijom potpuno novih tehničkih rešenja specijalnih mašina, pribora, alata i mernih uređaja. Centar je otvoren za saradnju sa preduzećima koja žele da usavršavaju svoje postojeće proizvodne programe i preduzećima koja žele da na tržište lansiraju nove proizvode. 

Delatnost:

•    Projektovanje novih i optimizacija postojećih tehnoloških procesa
•    Projektovanje specijalnih mašina i uređaja
•    Projektovanje specijalnih steznih pribora
•    Projektovanje fleksibilnih modularnih sistema steznih pribora
•    Optimizacija izbora reznog alata
•    Projektovanje specijalnog reznog alata 
•    Projektovanje i proizvodnja uređaja za poslovanje sredstvima za hlađenje i podmazivanje
•    Projektovanje i proizvodnja savremene tribodijagnostičke opreme prema ASTM i ISO standardima
•    Projektovanje transportnih sistema
•    Revitalizacija i remont mašina
•    Pružanje usluga u oblasti izrade prototipova mašina i uređaja
•    Pružanje usluga u oblasti izrade 3D modela i ažuriranja tehničke dokumentacije
•    Pružanje usluga edukacije u oblasti poslovanja alatima i priborima
•    Pružanje usluga u oblasti statističkih analiza podataka
•    Davanje stručnih mišljenja i ekspertiza
•    Specijalistički kursevi u raznim tehničkim i IT oblastima (baze podataka, analitičke baze podataka, CAD softveri)
•    Softverska rešenja u oblastima inženjeringa i reinženjeringa tehnoloških procesa, kao i proračun troškova obrad

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Tadić Branko btadic@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Bogdanović Bojan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Jeremić Marija Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Randjelović Saša Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Simić Aleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

•    Razvoj i plasman na inostranim univerzitetima tribometara TPD-93 i TPD-2000
•    Razvoj uređaja za ispitivanje statičke i dinamičke popustljivosti tangencijalno opterećenih spojeva
•    Razvoj tribometra za određivanje statičkog koeficijenta trenja pri mikro/nano kontaktu i povišenim temperaturama
•    Alat za završnu obradu površina metodom kotrljanja čelične kuglice po površini predmeta obrade

  1. B. Tadic, P.M. Todorović, Dj. Vukelic, B.M. Jeremic, Failure analysis and effects of redesign of a polypropylene yarn twisting machine, Engineering Failure Analysis, Vol.18, No.5, pp. 1308-1321, ISSN 1350-6307 begin_of_the_skype_highlighting              1350-6307      end_of_the_skype_highlighting,2011
  2. Tadić B., Jeremić B., Todorović P., Vukelić Đ., Proso U., Mandić V., Budak I., Efficient Workpiece Clamping by Indenting Cone-shaped Elements, International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, Vol.13, No.10, pp. 1725-1735, ISSN -, Doi 10.1007/s12541-012-0227-8, 2012
  3. Tadić B., Todorović P., Lužanin O., Miljanić D., Jeremić B., Bogdanović B., Vukelić Đ., Using specially designed high-stiffness burnishing tool to achieve high-quality surface finish, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.-, No.-, pp. -, ISSN 0268-3768, Doi 10.1007/s00170-012-4508-2, 2012
  4.  Tadic, B., Vukelic, Dj., Hodolic, J., Mitrovic, S., Eric, M., Conservative-Force-Controlled Feed Drive System for Down Milling, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, Vol.57, No.5, pp. 425-439, ISSN 0039-2480, 2011
  1. Vukelić, Đ., Tadić, B., Lužanin, O., Budak, I. Križan, P., Hodolič, J., A rule-based system for fixture design, Scientific Research and Essays, Vol.6, No.27, pp. 5787-5802, ISSN 1992-2248, 2011 
Kontakt osoba
email:
btadic@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 335 990 lok. 638
(FOS2) Engineering and technology
check Electrical engineering, electronic engineering, information engineeringcheck Mechanical engineering
keywords
Projektovanje Optimizacija Ekspertize Tehnološki procesi Mašine i uređaji Stezni pribor Tribodijagnostička oprema Prototipovi mašina i uređaja Transportni sistemi Specijalni rezni alat