logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Centar za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine (Centar)
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
www:
/
email:
karamarkovic.v@mfkv.kg.ac.rs

Centar za toplotnu tehiku i zaštitu životne sredine posluje u sastavu Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.
Centar se sastoji od dve laboratorije: laboratorija za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine i laboratorija za buku. Centar je akreditovan od strane akreditacionog tela Srbije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 .
Od strane resornih Ministarstava Rebublike Srbije Centar za toplotnu tehiku i zaštitu životne sredine poseduje rešenja kao ovlašćeno lice za merenje emisije zagađujućih komponenata u vazduhu i merenje buke.
Centar poseduje savremenu mernu opremu i stručne kadrove za obavljanje navedenih poslova.

Delatnost:

•    Razvoj novih energetski efikasnih sistema za proizvodnju toplotne i električne energije
•    Razvoj novih sistema za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije
•    Substitucija gasovitih goriva iz čvrstih postupcima gasifikacije i pirolize
•    Povećanje energetske efikasnosti u proizvodnji i potrošnji energije
•    Projektovanje sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije (geotermalna, solarna, energija biomase, energija vetra i vodna energija)
•    Razvoj sistema za  zaštitu životne sredine (zaštita vazduha, zaštita voda, zaštita tla)
•    Emisiona merenja i merenja za određivanje bilansa energetskih postrojenja

 

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Karamarković Vladan karamarkovic.v@mfkv.kg.ac.rs Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Karamarković Rade Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Marašević Miljan Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu

•    Razvoj sistema za povećanje energetske efikasnosti rotacione peći za kalcinaciju dolomita
•    Razvoj sistema za intenzifikaciju razmene toplote u industriji stakla
•    Povećanje stepena korisnosti postrojenja za hlađenje vode  (kula za hlađenje)
•    Razvoj sistema za gasifikaciju biomase postupcima istosmerne i suprotnosmerne gasifikacije
•    Racionalizacija korišćenja toplotne energijem korišćenjem fizičke toplote kondenzata
•    Projektovanje mini hidrelektrana (vodozahvat sa spregnutim bočnim odvodom)
•    Razvoj sistema za povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu
•    Apsorpcioni postupci za eliminaciju oksida sumpora

Kontakt osoba
email:
karamarkovic.v@mfkv.kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Dositejeva 19, 36000 Kraljevo, Srbija
Tel:
+381 64 893 88 84
(FOS2) Engineering and technology
check Mechanical engineeringcheck Environmental engineering
keywords
Proizvodnja toplotne i električne energije obnovljivi izvori energije energetska efikasnost u proizvodnji i potrošnji energije subtitucija gasovitih goriva iz čvrstih kombinovana proizvodnja električne i toplotne energije zaštita životne sredine