logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

I3E Strateška istraživačka agenda

(STRATEGIJA)

I3E Strateška istraživačka agenda, I3E Konzorcijum, 2012