logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Nova metoda za osiguranje mašine i njene zaštite pri prevrtanju - ROPS

(TEHNOLOGIJA)