logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Reintrodukcija ugroženih, retkih, zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih vrsta

(TEHNOLOGIJA)

Reintrodukcija ugroženih, retkih, zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih vrsta kroz procese umnožavanja i gajenja u laboratorijskim uslovima, u kontrolisanim uslovima u Botaničkoj bašti i vraćanje na prirodna staništa.