logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Određivanje koncentracije superoksid anjon radikala

(LABORATORIJSKI TEST)

Određivanje koncentracije superoksid anjon radikala - nitroblu-tetrazolijum (NBT) test