logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Određivanje citotoksičnosti - MTT test

(LABORATORIJSKI TEST)

Određivanje citotoksičnosti - MTT test