logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Izrada entomoloških učila

(USLUGA)

Izrada entomoloških učila (zbirki, preparata, modela...)