logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Biotehnološka sanacija i uređenje balti na delu Dunav - Mala Vrbica sistem „ALARM+”

(TEHNIčKO REšENJE)