logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Reprocentar za proizvodnju i uzgoj mlađi autohtone potočne pastrmke (Salmo trutta) u gornjem toku reke Tolišnice

(TEHNIčKO REšENJE)