logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Razrada i primena nove biološke metode za procenu ekološkog statusa kopnenih vodenih ekosistema

(METODOLOGIJA)

Vladica Simić, Snežana Simić (1999): Use of the river macrozoobenthos of Serbia to formulate a biotic index. Hydrobiologia, volume 416, pp 51-64.

Metoda je obavezna pri određivenju kvaliteta vode u Srbiji: Pravilnik o referentnim uslovima za tipove površinskih voda (Sl. glasnik R Srbije, br. 67/2011).