logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Aplikativna baza podataka

(METODOLOGIJA)

- Aplikativna baza podataka - Simić V., Simić S., Petrović A., Šorić V., Paunović M., Dimitrijević V. (2006): Biodiverzitet akvatičnih ekosistema Srbije i ex situ zaštita „BAES ex situ” http://baes.pmf.kg.ac.rs